Cem, Alevilerin toplu halde yaptıkları ibadetin adıdır. Kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir. Cem’in kaynağı Kırklar Cem’idir. Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; bireysel değildir, Cemde bulunanların aynı zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cemde bulunanlar bir birlerinden Razı Olmak zorundalar. Cemde bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem’e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir DEDE´nin (veya Ana’nın) gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir. Cem ibadetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez.

Alevilikte  uygulanan Cemler:

  1. İrsat Cemi
  2. Koldan Kopma Cemi (Suç işleyenlerin, düşkünlerin, toplumsal suçların yargılandığı Cem)
  3. Müsahiplik Cemi (İkrar veren aileler arasındaki dayanışmayı işleyen İkrar Cemi)
  4. Lokma  ve Dardan İndirme Cemi (Herhangi bir konuda adak adayanlar, baba ve annelerinin Hakk’a yürümesinde helallik alma Cemi)
  5. Abdal Musa Kurban Cemi (Kurban tığlayıp paylaşılan Cem)
  6. Görgü Cemi (Her Alevinin yılda bir kez aklanma Cemidir)