Ehli Beyt’deki, ehl ile ahali aynı köktendir. Kişiler demektir. Beyt ise ev demektir. Yani ev ahalisi manasına gelir. Ehli Beyt deyimi Kuran’da da geçer.

Anlam olarak Ehlibeyt Hz. Muhammed’in ailesi demek.

Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır.

İmamiyet Makamı ve Ocak sistemi Ehli-Beyt soyundan gelenlerden oluşur.