Görevli Yerine Getirdiği Hizmet

Dede  Cemi yönetir
Rehber Görgüsü yapılanlara ve Ceme katılanlara yardımcı olur
Gözcü Cemde düzeni ve sükuneti sağlar
Süpürgeci Meydanı kirden, kötülükten temizler, gerekirse rehbere yardımcı olur
Çerağcı (Delilci) Çerağın yakılarak meydanın aydınlatılmasını sağlar
Zakir Saz eşliğinde deyiş, Duaz-i İmam ve miraçlama okur
Sakacı (Saki) Sakka ve el suyu dağıtır
Lokmacı (Sofracı) Kurban ve yemek işlerine bakar
Pervane (Semahçı) Semah döner
Peyik (Haberci) Topluma Cemi haber verir
İznikci Cemevinin temizliğinden ve düzeninden sorumludur
Bekçi Ceme katılanların evlerinin güvenliğini sağlar