Kuruluş Haberi

Değerli Canlar,

Birçoğumuzun bildiği gibi geçtiğimiz aylarda “Kiel Alevi Birliği” adı altında bir oluşumu başlattık. Bu oluşumu kurmaktaki amacımız; Kiel’de yaşayan canların inancını Alevi Yol ve Erkanı’na uygun yaşayabileceği, çocuklarımızın Alevilikle iglili temel değerleri öğrenebileceği ve inancımızın herhangi bir kalıba sokulmadan, siyaset üstü bir anlayışla, yaşamak ve gelecek kuşaklara taşınmasını amaçlayan, Hak – Muhammed -Ali, Oniki İmamlar, Hacı Bektaşi Veli ve Ulu Ozanların yolundan giderek, inancımızın tekrar özüne uygun yaşanmasını sağlayan bir ALEVİ İNANÇ TOPLUMUNU biraraya getirmekti.

Bu oluşum süresinde bu konulara duyarlı ve başından beri bu oluşumda yer alan bazı Alevi canlarla birlikte altyapı çalışmalarına başladık.

Ne yazık ki, 21 Mart 2020 günü yapmak istediğimiz “Tanıtım Toplantısı”nı korona virüsü nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Biz de bu korona virüsü sürecini iyi bir şekilde değerlendirip önceden planladığımız bazı çalışmaları gerçekleştirdik.

Bu süre içinde ilk olarak, kuracağımız ALEVİ TOPLUMUNUN tüzüğünü hazırladık. Kuruluş aşamasının başında inanç toplumumuzun adını, yaşadığımız eyaletteki bütün Alevi canlara hitap edebilmek için, “SCHLESWIG-HOLSTEIN ALEVİ TOPLUMU” olarak belirledik. Bu tüzükle; günümüzün şartlarına göre, Aleviliğin özüne ve değerlerine uygun, Avrupa ve Türkiye’de ilk olarak İKRAR üzerine kurulu bir İNANÇ TOPLUMU oluşturduk.

Hazırladığımız tüzüğün dernekler masasına “ALEVITISCHE GEMEINDE SCHLESWIGHOLSTEIN e. V.” adı altında kayıdının ardından, inanç toplumumuz 21 Nisan 2020 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşmuş oldu.

Bu adın seçilmesindeki diğer bir amaç da tüzüğümüzü kabul eden Schleswig-Holstein Eyaletinde yaşayan Alevi canların inanç kurumumuza üye olabilmesidir.

Değerli Canlar;

Altyapı çalışmalarımız, çok yüksek bir motivasyonla, büyük bir özveriyle ve ekip halinde devam etmektedir. Yönetim Kurulunda ve tüzüğümüzde yer alan diğer kurumlarda görevi olan canlardan hariç, ihtiyaç ve istek halinde diğer canların da katkısının yer alabileceği çalışma grupları oluşturacağız. Bu çalışmaların içine özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin katılmalarını, yeteneklerini ve bilgilerini bu çerçevede sunmalarını arzuluyoruz.

Tüzük çalışmasının ardından, siz Alevi canlara hangi hizmetleri verebileceğimiz ve vereceğimiz gibi konulardaki çalışmalarımıza aynı kararlıkla devam edeceğiz. Sizlerden de isteğimiz, yaptığımız çalışmalara yön verecek yapıcı önerilerde bulunmanızdır.

İnancımıza uygun her türlü eleştirinize ve önerilerinize açık olduğumuzu buradan da belirtmek istiyoruz.

Sizleri atacağımız diğer adımlarla ve çalışmalarla iglili bu platform üzerinden de bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bu çalışmalar sürecinde emeği geçen bütün canlara teşekkür ediyoruz.

Muhabbetle…

SCHLESWIG-HOLSTEIN ALEVİ TOPLUMU

YÖNETİM KURULU Adına

Hüseyin Karaslan

Başkan