Aleviler için ikrar demek; Alevilik yoluna girmenin, Aleviliğe bağlı olmanın, bu yolu layıkıyla sürdürmenin adıdır.

  • Bismişah, Allah Allah, Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, insani kamil yoluna talibim, elime, dilime, belime sahibim. Rıza şehrine girmektir dileğim. Hakk meydanında canlar şahidim olsun. Eyvallah nefes pirdedir, diyerek ikrar aktını beyan etmiş olur.

    İkrar beyanından sonra bu kimseye bu andan itibaren talip (aktif üye) denir.

    Talip; Hakk’a ulaşmayı talep edendir.
  • Muhammed-Ali’ye, Ehl-i Ebeyt’e, On İki Imam’lara, 72 millet’e ve canlı varlıklara-Doğaya karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyeceksin, Dört Kapı Kırk Makam kamili insan öğretisi üzerine enel-Hakk(Tanrıyla bütünleşme, bir olma) olmaya  çalışacaksın. Yolunu, mürşüdini, pirini, rehberini bir bil. Yalan söyleme, haram yeme, giybet etme, arkada dedi-kodu yapma. Kötlük ve kötüden yana olma, eline diline sahip ol, kin ve kibir tutma, kimseye, kin, inat, kibirlik etme. Gördüğünü ört görmediğini söyleme, elinle koymadığını alma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bakıp yumuşaklık ile söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. Erenlerin sırlarına eriş. Hakk’ın her yerde ve kendi özünde hazır bil. Özünü bu yolda böylece tut. 
  • Başvurduğun, bağlanmak istediğin kurumda hiçbir ayrım yapmadan, gereken maddi manevi desteği yapacağına, alınan karar ve kurallara uyacağını kabul ediyorsun.
  • Dede öğüt nasihat ettikten sonra, şöyle dua ederek ikrar erkanını bitirir:

Bismişah, Allah Allah.

Allah’a, Hz.Muhammed Mustafa’ya, Aliyy’ül Mürteza’ya, Hatice’tül Kübra, Fatma’tüz Zehra, Hasan’ül Mücteba, Hüseyin’i deşta Kerbela hakkı ıçin ikrarlar daim, muradlar hasıl ola, Hakk Muhammed Ali yar yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola. Canab-ı Hakk verdiğin ikrardan döndürmeye.

Ya Allah ya Muhammed ya Ali