Alevilik Dersleri Başlıyor…26 Ekim 2020

Sevgili AG S-H Ailesi,
Değerli Veliler,

Alevilik derslerine 26 Ekim 2020 Pazar
gününden itibaren değerli öğretmeniz ve canımız Songül Tut’un katkılarıyla başlıyoruz. Büyük bir özveriyle ve istekle çocuklarımıza ve gençlerimize vereceği derslerden dolayı sevgili öğretmeniz Songül Tut’a bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

İnancımızı en iyi şekilde öğrenmek isteyen çocuklarımız ve gençlerimiz Dergahımızda vereceğimiz Alevilik derslerine yoğun bir şekilde başvurdular. Başvuruların yoğunluğu Alevilik derslerinin ne kadar önemli ve doğru olduğununu göstermiştir. Bu bakımdan inancımıza sahip çıkan
bütün canlara teşekkür etmek istiyoruz.

Değerli Canlar,
Derslerimizin en iyi ve düzgün bir şekilde sürmesi için çocuklarımızı ve gençlerimizi zamanında Alevilik derslerimizde bulunmalarını sağlamanızı rica ediyoruz. Herhangi bir nedenden dolayı o günkü derse katılamayacak çocuk ve gençlerimizi öğretmenimizi veya Dergahımızı
bilgilendirmenizi rica ediyoruz.

Derslerimize katılacak bütün çocuk ve gençlerimize Yol’umuzu en iyi şekilde öğrenmeleri dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

SCHLESWIG-HOLSTEIN ALEVİ TOPLUMU

Pazar günleri saat 11.30-12.30 arası çocuklar (7-12) ■ 13.00-14:00 arası gençler (12-18)