Kadına şiddete HAYIR

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hakk’in yarattığı her şey, yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.

Hacı Bektaş Veli