Hacı Bektaşi Veli Evrensel Boyutta Sevgi, Hoş Görü, Birlik ve Barışın Simgesi olmuştur.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, Hacı Bektaş Veli’nin 750. Ölüm yıldönümünü nedeni ile 2021 yılını “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan etti…

Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, evrensel boyuttaki düşünce ve öğretileriyle, asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik ve barışın simgesidir ve olmaya devam ediyor.
Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi’nin kültür ocağında eğitim alarak, çok sayıda bilim adamının yetiştiği Horasan’da engin bilgi birikimi ve geniş dünya görüşüne sahip olan Hacı Bektaş Veli’nin Anadoluya gelişi ile beraber kurduğu bilim ve öğretim merkezinde ortaya koyduğu düşünce, fikir ve kamil akıl ile Anadolu’da birlik ve beraberliği sağladı.

Anadolu’nun Türkleşmesinde etkisi olduğu herkes tarafından bilinen Hacı Bektaş Veli,
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım”,
“İncinsen de incitme”,
“Her ne ararsan kendinde ara”,
“Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et”,
“Eline, beline, diline sahip ol”
„Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”,
”Okunacak en büyük kitap insandır” ,
“Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” ve daha bir çok etkin sözleriyle bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırdı…
Bugün Alevilerin hayat felsefesi olan “Her şeyin merkezi İnsandır” anlayışı Hacı Bektaş Veli’de Şiirdi,

Hararet nardadır, sac’da değildir,
Keramet baştadır, tac’da değildir,
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir”

Hacı Bektaş Veli, her şeyi insanda arayan; Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta bulan anlayışıyla, barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmıştır. Hacı Bektaş Veli’ye duyulan ilgi, saygı ve sevgi, Alevi-Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine dayanan hümanist yaşam felsefesi ve öğretisinden kaynaklanmaktadır. O’nun anlayışında dinin kaynağı Hak korkusuna değil, Hak sevgisine dayanır…

Kadınları okutunuz”, Hacı Bektaş Veli, akla, mantığa ve sevgi temeline dayandıran; kadın ve erkek eşitliğini savunan ve döneminde Hatun Ana (Kadıncık Ana) önderliğinde kurulan Anadolu Bacıları teşkilatına büyük destek veren bir düşünce adamı ve düşünürdür…

Umarım Ülkemiz Devlet yönetim anlayışı bu ulvi Pir’in şanına, felsefesine, hayata bakış açısına uygun ve yaraşır bir şekilde Kutlama ve anma yapar..