Kadına şiddete HAYIR

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.
Hakk’in yarattığı her şey, yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.

Hacı Bektaş Veli