Kamuoyuna – Torba yasası

ALEVİLİK vardır.

ALEVİLİK haktır.

ALEVİLİK kültür değil İNANÇTIR.

ALEVİLİK Hakk, Muhammed, Ali yoludur.

ALEVİLERİN ibadethanesi CEMEVİdir.

Kiel – 11.11.2022 (AGS-H)

Bilindiği üzere yüzyıllardır süregelen Alevilik inancını Kültür Bakanlığına bağlayarak yok saymaya çalışan mevcut iktidar, torba yasalarla bizleri sindirmeye çalışmaktadır.

Yolumuzun temel kurallarını yeniden kendilerine göre inşa edilmeye çalışılmakta ve bizlerin inancımızda ve “Yol”umuzda vazgeçmemiz istenmektedir. Alevi kurumların geniş bir katkısı ve desteği olmadan yapılmış bu düzenlemeyle Aleviliğin kalbine hançer saplanmış; başta Pirler, Dedeler, Babalar, Analar, Talipler olmak üzere bütün Alevi toplumu derinden yaralanmıştır.

Yapılan bu bilinçli düzenlemenin bizim temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hiçbir  talebimizi karşılamamaktadır. Alevilikteki rızalık sistemi bu yasayla fiilen kaldırılarak yerine Dedelerin maaşa bağlanması getirilmiştir. Bunu kesinlikle reddetmekte ve inancımıza yönelik yeni asimilasyon planlarını kabul etmemekteyiz.

İktidar Alevilerin taleplerini karşılayamamakta, Alevilerin eşit yurttaşlık ve ibadethane hakkını torba yasayla yok sayarak görmezden gelmektedir.

İktidarın bu tür oyunlarla yapmak istediklerini kabul etmiyoruz.

Baş eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz asla iktidarın Alevisi olmayacağız.

Schleswig Holstein Alevi Toplumu olarak bu gibi dayatmaları kabul etmiyoruz. Alevilik inancını geçmişte olduğu gibi günümüzde yaşamaya ve yaşattırmaya devam edeceğiz.

SCHLESWIG-HOLSTEIN ALEVİ TOPLUMU