Sözleşi Dede Bülent ALDEDE * Video

Schleswig-Holstein Alelvi Toplumu’nun düzenlediği “Alevilik” üzerine yapılan söyleşiye Alevi İnanç Toplumu Almanya (AİTA) başkanı Dede Bülent Aldede’nin mihman ve konuşmacı olarak katıldığı ve özellikle gençlerimiz ile biraraya gelerek güzel bir muhabbet günü gerçekleştirtik.

Aleviliğin geçmişten günümüze nasıl geldiği, günümüzdeki Alevilik, Alevilik inancının nerede olduğu ve nasıl gelecek nesillere aktarabileceği, Alevikte inanılan bazı konuların inanç mı yoksa rivayet mi olduğu, Alevi terimlerin önemi, kullanımı ve genç nesile aktarılması ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verilip üzerinde düşünce alışverişi yapıldı.

Alevi nefeslerin de okunduğu ve bazı nefeslerin anlamların ne olduğu hakkında bilgi verilen muhabbet günümüzde bizimle birlikte olan dedelerimize, özellike bize mihman olan Dede Bülent Aldede’ye, katılımcılara, bu toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan ve lokmaları hazırlayacan canlara çok teşekkür ediyor, emeklerinin Hak didarında kabul olmasını diliyoruz.

Muhabbetle

SCHLESWIG-HOLSTEIN ALEVİ TOPLUMU