Hızır Orucu 13.2.-15.2.2024

𝚂𝚎𝚗 çı𝚔𝚊𝚛𝚜𝚊𝚗 𝚊𝚛𝚊𝚍𝚊𝚗, 𝚔𝚊𝚕ı𝚛 𝚜𝚎𝚗𝚒 𝚢𝚊𝚛𝚊𝚍𝚊𝚗…

Eğer ben fakire haber sorarsan
Ya ben nerde idim nerden gelirim
Yok değildim şu cihanda var idim
Pire hizmet ettim pirden gelirim

Addürrezzak gibi Hızır’a yettim
Selman gibi eski dini terkettim
Doksan bin küffarı Müslüman ettim
Tecella dağından Tur’dan gelirim

İsa ile bile idim havada
Musa ile bile idim duada
Ferhat ile külünk çaldım kayada
Attım külüngümü zordan gelirim

Nuh Peygamber gibi gemiler çattım
İletip deryayı ummana kattım
Yusuf ile bile kuyuda yattım
Yakup ile ah u zardan gelirim

Kul Himmet’im bir olalım er ile
Belki bizim kısmetimiz verile
Üçler makamında yediler ile
Kırkların olduğu yerden gelirim

Hızır Mecmau’l-bahreynin yani iki denizin buluştuğu yada kavuştuğu yerin sırrını çözerek ruh ve bedenin arasındaki varlığı anlayıp, fena ve beka makamına ererek ölümsüzlük suyunu orada nuş edebilmiştir.

Bu manada , Canlar bizlerde kendi özümüzü bilerek, Hakkın varlığına, Allah, Muhammed, Ali birliğine, Ehl-i Beyit ve Oniki İmamların yolunu bilip, bir olup diri olmak için tüm Canları 13-15 Şubat tarihinde Saat 17:00’de Schleswig Holstein Alevi Dergahında Mihman etmek isteriz.

Schleswig-Holstein Alevi Toplumu
İnanç Kurulu